برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1656 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب آبادانی می آورد

آب آبادانی می آورد

معنی ضرب المثل -> آب آبادانی می آورد
هرجا آب هست زندگی هم هست.

آب آبادانی می آورد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب آبادانی می آورد   • مفهوم آب آبادانی می آورد   • تعریف آب آبادانی می آورد   • معرفی آب آبادانی می آورد   • آب آبادانی می آورد چیست   • آب آبادانی می آورد یعنی چی   • آب آبادانی می آورد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب آبادانی می آورد

کلمه : آب آبادانی می آورد
اشتباه تایپی : Hf Hfhnhkd ld H,vn
عکس آب آبادانی می آورد : در گوگل

آیا معنی آب آبادانی می آورد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )