برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1654 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبی از کسی گرم نشدن

آبی از کسی گرم نشدن

معنی اصطلاح -> آبی از کسی گرم نشدن
فایده ای از کسی نرسیدن
مثال:
فکرش را از سرت بیرون کن، آبی از این آدم گرم نمی شود.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبی از کسی گرم نشدن   • مفهوم آبی از کسی گرم نشدن   • تعریف آبی از کسی گرم نشدن   • معرفی آبی از کسی گرم نشدن   • آبی از کسی گرم نشدن چیست   • آبی از کسی گرم نشدن یعنی چی   • آبی از کسی گرم نشدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبی از کسی گرم نشدن

کلمه : آبی از کسی گرم نشدن
اشتباه تایپی : Hfd hc ;sd 'vl kank
عکس آبی از کسی گرم نشدن : در گوگل

آیا معنی آبی از کسی گرم نشدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )