برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1518 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبله ٔ گوسفند

معنی آبله ٔ گوسفند در لغت نامه دهخدا

آبله ٔ گوسفند. [ ب ِ ل َ / ل ِ ی ِ ف َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اَمیهه. نَبَخ. نَبْخ.

آبله ٔ گوسفند را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبله ٔ گوسفند   • مفهوم آبله ٔ گوسفند   • تعریف آبله ٔ گوسفند   • معرفی آبله ٔ گوسفند   • آبله ٔ گوسفند چیست   • آبله ٔ گوسفند یعنی چی   • آبله ٔ گوسفند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبله ٔ گوسفند

کلمه : آبله ٔ گوسفند
اشتباه تایپی : Hfgi ٔ ',stkn
عکس آبله ٔ گوسفند : در گوگل

آیا معنی آبله ٔ گوسفند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )