برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبله ٔ فرنگ

معنی آبله ٔ فرنگ در لغت نامه دهخدا

آبله ٔ فرنگ. [ ب ِ ل َ / ل ِ ی ِ ف َ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نار افرنجیه. ارمنی دانه. کوفت. آتشک. (از مجمعالجوامع). سیفلیس.

آبله ٔ فرنگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبله ٔ فرنگ   • مفهوم آبله ٔ فرنگ   • تعریف آبله ٔ فرنگ   • معرفی آبله ٔ فرنگ   • آبله ٔ فرنگ چیست   • آبله ٔ فرنگ یعنی چی   • آبله ٔ فرنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبله ٔ فرنگ

کلمه : آبله ٔ فرنگ
اشتباه تایپی : Hfgi ٔ tvk'
عکس آبله ٔ فرنگ : در گوگل

آیا معنی آبله ٔ فرنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )