برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبله نشان

معنی آبله نشان در لغت نامه دهخدا

آبله نشان. [ ب ِ ل َ / ل ِ ن ِ ] (ص مرکب ) آنکه فرورفتگی ها از اثر آبله بر بشره دارد. آبله دار. مجدر: سلطان سنجر گندم گون آبله نشان بود. (راحةالصدور راوندی ).

معنی آبله نشان به فارسی

آبله نشان
( صفت ) کسی که فرورفتگیهااز اثر آبله بر بشره دارد مجدر آبله رو .
آبله دار
( مصدر ) نشان آبله و مانند آن بر بشره پیدا آمدن .
( مصدر ) نشان آبله و مانند آن بر بشره پیدا آمدن مجدر شدن .
نشان آبله و مانند آن بر بشره پیدا آمدن

آبله نشان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبله نشان   • مفهوم آبله نشان   • تعریف آبله نشان   • معرفی آبله نشان   • آبله نشان چیست   • آبله نشان یعنی چی   • آبله نشان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبله نشان

کلمه : آبله نشان
اشتباه تایپی : Hfgi kahk
عکس آبله نشان : در گوگل

آیا معنی آبله نشان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )