برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبشتن

معنی آبشتن در لغت نامه دهخدا

آبشتن. [ ب َ / ب ِ ت َ ] (مص ) نهفتن. پنهان کردن.

معنی آبشتن در فرهنگ معین

آبشتن
(بِ تَ) (مص م .) نهفتن ، پوشیده داشتن .

آبشتن در جدول کلمات

آبشتن
نهفتن, پنهان کردن

معنی آبشتن به انگلیسی

hide (فعل)
پنهان شدن ، پوست کندن ، پنهان کردن ، مخفی کردن ، نهفتن ، پوشیدن ، مخفی نگاه داشتن ، ابشتن ، خود را پنهان ساختن

آبشتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
پوشیده داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبشتن   • مفهوم آبشتن   • تعریف آبشتن   • معرفی آبشتن   • آبشتن چیست   • آبشتن یعنی چی   • آبشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبشتن

کلمه : آبشتن
اشتباه تایپی : Hfajk
عکس آبشتن : در گوگل

آیا معنی آبشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )