برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1292 100 1

آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن

آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن

معنی اصطلاح -> آبرو برای کسی [ باقی ] نگذاشتن؛
آبروی کسی را ریختن / به باد دادن / بر باد دادن
کسی را رسوا کردن
مثال:
- خانم، اینقدر دادوفریاد نکن، توی محله آبرو برای ما نگذاشتی !
- حالا که اینطور با من رفتار می کنه، من هم پیش هرکس برسم کثافت کاری هاشو رو می کنم و آبروشو به باد می دم.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن   • مفهوم آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن   • تعریف آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن   • معرفی آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن   • آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن چیست   • آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن یعنی چی   • آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن
کلمه : آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن
اشتباه تایپی : Hfv, fvhd ;sd k'bhajk dh Hfv,d ;sd vh vdojk dh fi fhn nhnk
عکس آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن : در گوگل

آیا معنی آبرو برای کسی نگذاشتن یا آبروی کسی را ریختن یا به باد دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )