برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبروی

/'Abruy/

معنی آبروی در لغت نامه دهخدا

آبروی. [ ب ِ ] (اِ مرکب ) آب روی. آبرو. حرمت. عزّت. شرف. اعتبار. ناموس. جاه. (ربنجنی ). عِرض. ارج. قدر. (ربنجنی ). شأن :
درِ بی نیازی بشمشیر جوی
بکشور بود شاه را آب روی.
فردوسی.
اگر راستی تان بود گفتگوی
به نزدیک منْتان بود آبروی.
فردوسی.
بدانش بود مرد را آبروی
ببیدانشی تا توانی مپوی.
فردوسی.
چنین گفت بهرام کاین خود مگوی
که از شاه گیرد سپه آبروی.
فردوسی.
فروشنده ام هم خریدارجوی
فزاید مرا نزد کرم آبروی.
فردوسی.
- آبروی کسی را ریختن و آب روی کسی ریختن و تیره گشتن یا کردن ِ آبروی کسی و شدن ِ آبروی و آبروی کسی را بردن و برباد دادن ؛ خوار و بیمقدار و رسوا شدن و کردن :
خون خود را گر بریزی بر زمین
به که آب روی ریزی بر کنار
بت پرسیدن به از مردم پرست
پند گیر و کار بند و گوش دار.
بوسلیک گرگانی.
به خَرّاد گفت آن زمان شهریار
که ای از ردان جهان یادگار
بدان کودک تیز و نادان بگوی
که ما را کنون تیره گشت آبروی
که بدرود بادی تو تا جاودان
سر و کار ما باد با بخردان.
فردوسی.
بدو گفت از این سان سخنها مگوی
که تیره کنی نزد ما آبروی.
فردوسی.
چنین داد پاسخ که ای خوبروی
بتوران سپه شد مرا آبروی.
فردوسی.
بدو گفت رو پارسی را بگوی
که ایدر بخیره مریز آبروی.
فردوسی.
به گودرز گشواد از من بگوی
که از کارگرگین بشد آبروی.
فردوسی.
مریز آبروی ای برادر بکوی
که دهرت نریزد بشهر آبروی.
سعدی.
|| بمعنی دیماس عربی نیز دیده شده است. || اعزاز. اکرام. احترام :
چنان دان که بی شرم بسیارگوی
نبیند بنزد کسی آب روی.
فردوسی.
- امثال :
مخواه آبروی مکاه . (از تاریخ گزیده ).

معنی آبروی به فارسی

آبروی
( اسم ) ۱ - عرق خوی آب رخ ۲ - اعتبار قدر جاه شرف عرض
ناپسند و ناموافق . بی آبرو

آبروی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حدیث حفظ آبروی مومن   • حفظ آبروی مردم   • آبروی مومن از کعبه بالاتر است   • شعر در مورد آبرو   • بردن آبروی دیگران   • آبروی مومن در قرآن   • حدیث در مورد آبرو   • حفظ آبروی دیگران   • معنی آبروی   • مفهوم آبروی   • تعریف آبروی   • معرفی آبروی   • آبروی چیست   • آبروی یعنی چی   • آبروی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبروی

کلمه : آبروی
اشتباه تایپی : Hfv,d
آوا : 'Abruy
نقش : اسم
عکس آبروی : در گوگل

آیا معنی آبروی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )