برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1424 100 1

آباچا سانی

آباچا سانی در دانشنامه آزاد پارسی

آباچا، سانی (۱۹۴۳ـ۱۹۹۸)(Abacha, Sani)
آباچا، سانی
نظامی، دولتمرد و رئیس جمهور نیجریه. در کودتایی که به جمهوری دوم خاتمه داد، دست داشت (۱۹۸۳). پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۳، که به نظر می رسید برندۀ آن موشود آبیولاباشد، قدرت را قبضه کرد؛ او آبیولا را بازداشت و اعتصاب کارگران صنعت نفت را سرکوب کرد. رژیم آباچا به سبب اعدام کن_سارو_ـ_ویوا ، از مبارزان حقوق بشر و طرفدار حفظ محیط زیست، در ۱۹۹۵ با محکومیت بین المللی مواجه شد. در ایالت کانوزاده شد و از گروه قومی کانوریبود. در ۱۹۶۲ به ارتش پیوست و در سال های (۱۹۶۶ـ۱۹۷۱) تحصیلات نظامی خود را در دانشکدۀ پیاده نظام وارمینسترانگلیس به اتمام رساند. شجاعتش در جنگ های داخلی بیافرا(۱۹۶۷ـ۱۹۶۹) با نیروهای فدرالیست تحسین همگان را برانگیخت. آباچا در زنجیرۀ کودتاهای ۱۹۶۶ به بعد در نیجریه از چهره های فعال بود. در ۱۹۶۶ با حمایت سربازانی که خود آنان را منصوب کرده بود، از درجۀ ستوانی ترفیع یافت. در ۱۹۸۵ پرزیدنت بابانگیدااو را به ریاست ستاد ارتش انتخاب کرد و در طول مدت تصفیۀ سران ارتش در ۱۹۸۹ این سمت را حفظ کرد. در ۱۹۹۲، با ارتقا به درجۀ ژنرالی، رئیس ستاد مشترک و در عین حال وزیر دفاع شد. در اکتبر ۱۹۹۹ محمد، فرزند آباچا، به قتل کودیرات آبیولا، همسر موشود آبیولا، متهم شد. موشود آبیولا در ۱۹۹۳ برندۀ انتخابات ریاست جمهوری شد و سپس سانی آباچا قدرت را از او گرفت.

ارتباط محتوایی با آباچا سانی

آباچا سانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آباچا سانی   • مفهوم آباچا سانی   • تعریف آباچا سانی   • معرفی آباچا سانی   • آباچا سانی چیست   • آباچا سانی یعنی چی   • آباچا سانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آباچا سانی
کلمه : آباچا سانی
اشتباه تایپی : Hfh]h shkd
عکس آباچا سانی : در گوگل

آیا معنی آباچا سانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )