برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1713 100 1
شبکه مترجمین ایران

آباد جای

معنی آباد جای در لغت نامه دهخدا

آبادجای. (اِ مرکب ) آباد بوم. آبادی :
بپرسید از آن سرشبان راه شاه
کز ایدر کجایابم آرامگاه
چنین داد پاسخ که آباد جای
نیابی مگر باشدت رهنمای.
فردوسی.

معنی آباد جای به فارسی

آباد جای
آباد بوم آبادی

معنی آباد جای در فرهنگ فارسی عمید

آباد جای
جای آباد، آبادبوم، هر جای آباد که در آن آب و گیاه و مردم باشند: چنین داد پاسخ که آبادجای / نیابی مگر باشدت رهنمای (فردوسی: ۶/۱۶۷).

آباد جای را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آباد جای   • مفهوم آباد جای   • تعریف آباد جای   • معرفی آباد جای   • آباد جای چیست   • آباد جای یعنی چی   • آباد جای یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آباد جای

کلمه : آباد جای
اشتباه تایپی : Hfhn [hd
عکس آباد جای : در گوگل

آیا معنی آباد جای مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )