برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1406 100 1

آبادون براندازنده

آبادون براندازنده در دانشنامه آزاد پارسی

آبادونِ بَراَنْدازَنده (Abaddon (el exterminador
رمانی از ارنستو_ساباتو، این رمان بسیار مهم و پیچیدۀ ساباتو معرف همۀ افکار و ایده های او است. رمان، در ۱۱۷ بخش، با سه حادثه برای سه شخصیت اصلی در یک شب آغاز می شود و سپس با روایت بریده بریدۀ زندگی این سه شخصیت ادامه می یابد. حضور شخصیت هایی مرموز رمان را رفته رفته پیچیده تر می کند. در فصل هایی بلند، شاهد قلم فرسایی هایی نیز خواهیم بود که تاریخ و ماورای تاریخ را درمی نوردد و در همان هنگام با نفس روشنفکرمآبی مستتر در این سطور به مبارزه برمی خیزد.

آبادون براندازنده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبادون براندازنده   • مفهوم آبادون براندازنده   • تعریف آبادون براندازنده   • معرفی آبادون براندازنده   • آبادون براندازنده چیست   • آبادون براندازنده یعنی چی   • آبادون براندازنده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبادون براندازنده
کلمه : آبادون براندازنده
اشتباه تایپی : Hfhn,k fvhknhckni
عکس آبادون براندازنده : در گوگل

آیا معنی آبادون براندازنده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )