برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبادان کردن

معنی آبادان کردن به فارسی

آبادان کردن
( مصدر ) ۱ - معمور کردن آباد ساختن . ۲ زراعت کردن کاشتن . ۳- پر کردن ممتلی ساختن . ۴ - سالم کردن تن درست ساختن . ۵ - مرفه کردن توانگر ساختن . ۶ - مائ مون کردن مصون کردن ( راه حاج را آبادان کردند . ) ( تاریخ بیهقی ).

آبادان کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبادان کردن   • مفهوم آبادان کردن   • تعریف آبادان کردن   • معرفی آبادان کردن   • آبادان کردن چیست   • آبادان کردن یعنی چی   • آبادان کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبادان کردن

کلمه : آبادان کردن
اشتباه تایپی : Hfhnhk ;vnk
عکس آبادان کردن : در گوگل

آیا معنی آبادان کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )