برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

آباتر

معنی آباتر در لغت نامه دهخدا

آباتر. [ ت ِ ] (اِخ ) نام محلی است کنار راه رشت به آستارا میان کسما و تارگوراب بفاصله ٔ 51400 گز از رشت.

معنی آباتر به فارسی

آباتر
نام محلی است کنار راه رشت به آستارا میان کسما و تار گوراب

آباتر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیزاده اباتری
آبا به معنای اجدادونیاکان است وکلمه ی تر یک پسوندتفصیلی برای صفت برتر وبیشتربکاربرده میشود بنابراین آباتر یعنی طایفه ی بیشترکه شایدبه دلیل زیادبودن تعدادمردان وپسران فامیل درهرخانواده این نام راانتخاب کردندچون دراین روستاپسرداربودن وبه تعدادزیاد پسرداشتن بسیار مهم بوده تانسل خودرابیشترادامه دهند وبه اصل معنای آباتر عمل میکردندواین کلمه معنای اجداد قدیمی تر هم معنامیدهد که برگرفته ازهمان رویه ی پسردار بودن است بنابراین آباتر به مردمانی گفته میشود که ازقدیم اجدادشان را تانسلهای آینده ادامه میدهندوبقولی هرچه آباتر بهتر یعنی هرچقدرپسربیشترباشد خوبتراست چون آبا کسیست که نسل راادامه میدهد
علیزاده اباتری
دراین روستا وقتی خانمی دختر بدنیا می آورد با رفتارهای سوئی ازهمس و ازخانواده ی شوهر ودلنگرانی ازخانواده ی خودش روبرومیشد چون احتمال زیاد ازدواج مجددهمسر وحتی به اصرارخانواده ی شوهر وجودداشت چون اصل آباتری بودن برایشان بسیاراهمیت داشت ) یعنی آباواجداد بیشترداشتن) که فقط ازطریق پسرودوباره ازدیادنسل خوشحالشان میکرد انگاری نوعی یسابقه بین خانواده هابود آباتر شدن یعنی نسل دارشدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روستای اباتر   • صومعه سرا آنلاین   • علمدار اباتر   • صومعه سرانیوز   • کوده   • آوای صومعه سرا   • آش اباتری   • واران نیوز صومعه سرا   • معنی آباتر   • مفهوم آباتر   • تعریف آباتر   • معرفی آباتر   • آباتر چیست   • آباتر یعنی چی   • آباتر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آباتر

کلمه : آباتر
اشتباه تایپی : Hfhjv
عکس آباتر : در گوگل

آیا معنی آباتر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )