برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبائ

معنی آبائ به فارسی

آبائ
جمع اب . ۱ - پدران اجداد : آبا و اجداد ما برین عقیده بودند . ۲ - کشیشان ( مسیحی ) آبائ کلیسا آبائ کنیسه . یا آبائ سبعه هفت پدران آبائ سبعه . یا آبائ علوی . پدران آسمانی
پدران عناصر اربعه
( آبای سبعه ) هفت پدر هفت پدران هفت ستاره هفت سیاره هفت آینه هفت پرگار هفت آسیا هفت اژدها هفت بنیان هفت ایوان هفت بام هفت خراس ٠
( آبای علوی ) ۱ - هفت سپهر هفت آسمان هفت فلک ۲ - نه چرخ نه فلک ۳ ٠ - هفت سیاره هفت ستاره پدران آسمانی ٠
گروهی از نویسندگان کلیسا که درهشت قرن اول مسیحی می زیستند و با نوشته ها و تعلیمات خود مردم را به دین مسیح هدایت میکردند ٠ ازجمله آنان کسان ذیل را باید نام برد : [ اکلیمنضوس ] [ اغناطیوس ] انطاکی [ پولیکارپوس ] رومانی ازمیری ( که آنرا رسولیین نامند ) [ اثنا سیوس ] اسکندری [ با سیلوس ] [ اغسطینوس ] [ افرام ] سریانی یوحنا فم الذهب غریغور یوس ( گر گور یوس ) کبیر یوحنای دمشقی ٠
هفت سیاره هستند که اول دفعه سومریان متوجه آنها شده و آنها را بصورت انواع میپرستیدند .

آبائ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبائ   • مفهوم آبائ   • تعریف آبائ   • معرفی آبائ   • آبائ چیست   • آبائ یعنی چی   • آبائ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبائ

کلمه : آبائ
اشتباه تایپی : Hfhm
عکس آبائ : در گوگل

آیا معنی آبائ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )