برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1424 100 1

آباء کلیسا

آباء کلیسا در دانشنامه آزاد پارسی

آباء کلیسا (Fathers of the Church)
نخستین معلمان و نویسندگان کلیسای مسیحی که دیانت و فضیلت و تجربه و تقوای آنان مشهور بود و از اواخر قرن ۱م تا اواخر قرن ۷م زندگی می کردند، دوره ای که شورای نیقیهدر ۳۲۵ آن را به دو عهد آباء پیش و پس از نیقیه تقسیم کرد. کلمنس رومی، ایگناتیوس انطاکی، پولیکارپ ازمیری، قدیس برنابا، یوستینوس شهید، کلمنس_اسکندرانی، اوریگنس، ترتولیانوسو کوپریانوس، جمعاً مشهور به آباء رسولی، از آباء پیش از نیقیه بودند و سیریل اسکندرانی، آتاناسیوس، یوحنای زرین دهان، ائوسبیوس قیصری، باسیلیوس کبیر، آمبروسیوس میلانی، اوگوستین_قدیس، پاپ لئوی اول، بوئتیوسرومی، قدیس هیرونوموس، گرگوریوس توری، پاپ گرگوریوس کبیر، و بیدمعزّز از آباء پس از نیقیه.

ارتباط محتوایی با آباء کلیسا

آباء کلیسا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آباء کلیسا   • مفهوم آباء کلیسا   • تعریف آباء کلیسا   • معرفی آباء کلیسا   • آباء کلیسا چیست   • آباء کلیسا یعنی چی   • آباء کلیسا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آباء کلیسا
کلمه : آباء کلیسا
اشتباه تایپی : Hfhء ;gdsh
عکس آباء کلیسا : در گوگل

آیا معنی آباء کلیسا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )