برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1424 100 1

آباء رسالت

آباء رسالت در دانشنامه آزاد پارسی

آباء رِسالَت (Apostolic Fathers)
در اصطلاح عام، نویسندگان مسیحی در دورۀ میان عصر_رسولانو مدافعان متأخر، و به طور خاص کسانی که گمان می رود از نزدیک با رسولان تماس داشته اند، مانند قدیسان کلمنس رومی، ایگناتیوس انطاکی، و پولیکارپ ازمیری. این اصطلاح دیگرانی را هم دربرمی گیرد که در قرن ۲م کار تعلیم سنتی را در صدر اول کلیسا پیش برده اند، کسانی مانند هرماس، پاپیاس، و نویسندگان نامه هایی به برنابا و دیوگِنِس، و مؤلفان رسالۀ دوم کلمنس و کتاب تعلیم . نیز← آباء کلیسا؛ دفاعیات

ارتباط محتوایی با آباء رسالت

آباء رسالت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آباء رسالت   • مفهوم آباء رسالت   • تعریف آباء رسالت   • معرفی آباء رسالت   • آباء رسالت چیست   • آباء رسالت یعنی چی   • آباء رسالت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آباء رسالت
کلمه : آباء رسالت
اشتباه تایپی : Hfhء vshgj
عکس آباء رسالت : در گوگل

آیا معنی آباء رسالت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )