برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1711 100 1
شبکه مترجمین ایران

آئین نامه

/'A'innAme/

معنی آئین نامه به فارسی

آئین نامه
( اسم ) مجموع. مقرراتی که یک موئ سس. عمومی یا خصوصی بمنظور تنظیم امور موئ سس. خود تهیه و تدوین میکنند مانند آیین نامه های موئ سسات دولتی انجمنهای محلی احزاب شرکتها آموزشگاهها و غیره نظامنامه.

آئین نامه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آیین نامه چیست   • تعریف آیین نامه و بخشنامه   • تفاوت آیین نامه با قانون   • آیین نامه اجرایی چیست؟   • تفاوت آیین نامه با دستورالعمل و بخشنامه چيست   • تعریف تصویب نامه   • تعریف آیین نامه و دستورالعمل   • تعریف آیین نامه اجرایی   • معنی آئین نامه   • مفهوم آئین نامه   • تعریف آئین نامه   • معرفی آئین نامه   • آئین نامه چیست   • آئین نامه یعنی چی   • آئین نامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آئین نامه

کلمه : آئین نامه
اشتباه تایپی : Hmdk khli
آوا : 'A'innAme
نقش : اسم
عکس آئین نامه : در گوگل

آیا معنی آئین نامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )