برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

آئروبیک


برابر پارسی: هوازیستی، هوازی

آئروبیک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

واژگا
! آئرو اورو اهورو اهورا احورا
بیک =بیگ = بزرگ والا
خدای بزرگ
منظور رقص خلصه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آئروبیک   • مفهوم آئروبیک   • تعریف آئروبیک   • معرفی آئروبیک   • آئروبیک چیست   • آئروبیک یعنی چی   • آئروبیک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آئروبیک

کلمه : آئروبیک
اشتباه تایپی : Hmv,fd;
عکس آئروبیک : در گوگل

آیا معنی آئروبیک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )