برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������   • مفهوم ������   • تعریف ������   • معرفی ������   • ������ چیست   • ������ یعنی چی   • ������ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������

کلمه : ������
اشتباه تایپی : ������
عکس ������ : در گوگل

آیا معنی ������ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )