$

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

دانشنامه عمومی

$ (ابهام زدایی). $ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
• $
دلار
پزو
رئال
کوردوبا نیکاراگوئه
پاآنگای تونگا
اسکودوی کیپ ورد
اسکودوی پرتغال
• دلار ( فیلم )
• الفبای ارمنی
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

dollar or dollars
واحد پول آمریکا یا دلار

نماد دلار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما