اب پز شده


    stewed
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما