اب پاشی

/~AbpASi/

    sprinkling of water
شبکه مترجمین ایران

معنی یا پیشنهاد شما