اب تره

/~Abtare/

    watercress
شبکه مترجمین ایران

مترادف ها

watercress (اسم)
سیزاب، شاهی ابی، رنگ شاهی آبی، اب تره

معنی یا پیشنهاد شما