پارس کردن


    bark
    to bark
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

آوای سگ. واغ واغ ( واق واق ) کردن سگ . نوفیدن. بانگ کردن سگ به شب چون غریبی نزدیک شود.
- امثال :
سگ در خانه صاحبش پارس می کند; یعنی هر کس در خانه خویش یا نزد کسان و اقربای خود شجاع است.
( از خود واژه نامه دهخدا )
پارس در سانسکریت: پاتره pâtra. در اوستایی: پاثره pâşra و در سغدی: پارث pârş شده و در هر سه زبان به معنی: مراقبت، بیداری، نگهبانی، محافظت بوده است. از این رو پارس کردن به معنی مراقبت کردن، نگهبانی دادن است.
پاس کردن ( از ریشه پاسبانی ) درست است؛ نباید پارس کردن خوانده شود، اضافه کردن حرف �ر� در حقیقت یک اشتباه است.
فردوسی می گوید ؛ زنده کننده زبان پارسی است :
بناهای آباد گردد خراب
ز باران و از گردش آفتاب
پِی اَفکند م از نظم کاخی بلند
که از باد و باران نیابد گزند
بسی رنج بردم در این سال سی
عَجَم زنده کردم بدین پارسی
جفیدن
[جَ دَ] برگرفته از دری ( تاجیکی )
اسم مصدر – برای بیانِ صدای سگ –
به جای واژگان:پاس کردن - پارس کردن - واق واق کردن
اما برای دریافت نتیجهٔ بهتر در گوگل و
نیامدن واژهٔ �جویدن� بجای آن،
چنین عبارت را سرچ فرمائید:
جفیدن سگان
و یا
جفیدن سگان blogfa
یعنی سگ پارسی صحبت می کند.
بعد از حمله اعراب به ایران، اعراب تازی شروع به تحقیر ایرانیان و فرهنگ زدایی از ایرانیان کردند. این تحقیر را به صورت بکاربردن و تحمیل لغات و عبارات انجام دادند. به جای عوعو سگ از کلمه پارس کردن استفاده کردند. ( یعنی سگ پارسی یا فارسی حرف می زند. ) . غذا یعنی شاش شتر. وقتی می گوئیم غذا می خورم، یعنی شاش شتر می خورم. و نمونه های زیاد دیگه.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما