برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1486 100 1
شبکه مترجمین ایران

ساده سازی افراطآمیز


کلمات بعدی

ساده سازی افراطآمیز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی ساده سازی افراطآمیز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )