برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1514 100 1
شبکه مترجمین ایران

مترادف کلمه ساده دلی

simplicity (اسم)
سادگی ، فروتنی ، ساده لوحی ، بی الایشی ، ساده دلی ، بسیطی
naivety (اسم)
سادگی ، ساده لوحی ، بی ریایی ، ساده دلی
simple-heartedness (اسم)
ساده لوحی ، ساده دلی

کلمات بعدی

ساده دلی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

آیا معنی ساده دلی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )