برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1563 100 1
شبکه مترجمین ایران

آخوندک


مترادف کلمه آخوندک

mantis (اسم)
اخوندک

کلمات بعدی

آخوندک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
آخوندک حشره‌ای است باریک به مانند ملخ به رنگ سبز با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال و هنگامی که آرام می‌ایستد پاهای خود را مانند دو دست به سمت جلو نگه می‌دارد از این رو‌ ‌ به نظر می آید که انگار دارد دعا می‌خواند، برای همین به آن آخوندک می گویند در زبان یونانی نیز به آن Mantis مانتیس یعنی پیغمبر گفته می شود.
این حشره نیز به نامهای فال‌بین، دعاگو و قاطرکُش نیز معروف است چون قاطر هنگام خوردن علف اگر علفش آغشته به آب دهان این حشره باشد مسموم می‌شود.
در ضمن ماده این حشره در هنگام جفتگیری پس از بارداری ، جفت نر را نیش زده و سپس آن را می خورد. که این حشره در ردیف شکارچیان هم نوع خور قرار می گیرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

آیا معنی آخوندک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )