برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

آخری


مترادف کلمه آخری

latter (صفت)
آخر ، بعدی ، اخیر ، دومی ، اخری ، عقب تر ، این یک

کلمات بعدی

آخری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

آیا معنی آخری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )