برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

مترادف کلمه آخرین

final (صفت)
قطعی ، اخرین ، قاطع ، نهایی ، غایی ، پایانی
last (صفت)
قطعی ، پسین ، اخرین ، آخر ، اخیر ، بازپسین ، یک کلام
bottommost (صفت)
پایین ترین ، اخرین

کلمات بعدی

آخرین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاظم
موخر
شهریار آریابد
در پهلوی " افدمین " ، افدم = آخر ، افدمین پگاه = آخرین صبح ، حرف آخر = سخن افدم .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آخرین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )