برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1393 100 1

آب پاشی


کلمات بعدی

آب پاشی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب پاشی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )