برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1693 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب زدایی شدن


کلمات بعدی

آب زدایی شدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

آیا معنی آب زدایی شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )