برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1393 100 1

آب دهان قورت دادن


کلمات بعدی

آب دهان قورت دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب دهان قورت دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )