برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1490 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب دهان قورت دادن


کلمات بعدی

آب دهان قورت دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب دهان قورت دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )