برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1363 100 1

آب دهان روان کردن


کلمات بعدی

آب دهان روان کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب دهان روان کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )