برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1363 100 1

آب دهان جاری کردن


کلمات بعدی

آب دهان جاری کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب دهان جاری کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )