برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1369 100 1

آب دهان انداختن


کلمات بعدی

آب دهان انداختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب دهان انداختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )