برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1397 100 1

کلمات بعدی

آب دنگ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول آدینه
دستگاهي بوده است كه كار دستگاه شاليكوبي امروزي را انجام مي داده است يعني فرآیندی است که طی آن شالي به برنج سفید تبدیل می‌شود،به وسیله این دستگاه از نیشکر آب می گرفتند و با نیروی آب کار میکرده اکنون نیز در بعضی روستاها مورد استفاده قرار میگیرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب دنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )