برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1394 100 1

آب دزدک


مترادف کلمه آب دزدک

squirt (اسم)
اسهال ، سرنگ ، ادم بیشرم ، اب دزدک ، فواره کوچک ، اب پران
syringe (اسم)
سرنگ ، اب دزدک

کلمات بعدی

آب دزدک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام
پیشنهادلری ان جو ی بر است
محبوبه
سرنگ ؛ وسیله ای که از آن مایعات را می کشند
میرجبار
اب بَره
فائزه بخشنده
آب انداز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب دزدک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )