برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1388 100 1

آب خشک کن


مترادف کلمه آب خشک کن

pad (اسم)
پشتی ، چنبره ، جاده ، چنگ ، لایی ، لایه ، تشک ، دفترچه یادداشت ، دزد پیاده ، اسب راهوار ، صدای پا ، هر چیز نرم ، اب خشک کن ، مرکب خشک کن

کلمات بعدی

آب خشک کن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب خشک کن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )