برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1378 100 1

آب بینی کسی راه افتادن


کلمات بعدی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آب بینی کسی راه افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )