برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب بینی کسی راه افتادن


کلمات بعدی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

آیا معنی آب بینی کسی راه افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )