برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1684 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب بینی بالاکشی


کلمات بعدی

آب بینی بالاکشی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

آیا معنی آب بینی بالاکشی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )