برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1607 100 1
شبکه مترجمین ایران

معنی آب بندی به انگلیسی

کلمات بعدی

آب بندی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساره سبزی
یک جورتقویت کردن خودشخص هم میباشد.

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

آیا معنی آب بندی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )