برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1520 100 1
شبکه مترجمین ایران

آب آورده


مترادف کلمه آب آورده

waterborne (صفت)
اب اورده ، اب برد ، حمل شده بوسیله اب

کلمات بعدی

آب آورده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
چیزی که بدون زحمت و مفت و مجانی بدست آید را گویند و تقریبا مثل باد اورده است و لذا خاشاکی که در کناره زاله یک بندسار خاکی که پرای کشت پر آب باران میکنند و وقتی اب ان خشک میشود در کنار ساحل ان اب آورده ها را دور تا دور میگذارد به انهم اب آورده میگوند
ولذا نوعی عفونت در بدن و نوعی بیماری هم هست بیماری هپاتیک رارگویند شکمش آب اورده است که انواع و اقسام دارد اززکاررافتادن کبد و کلیهرووو

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

آیا معنی آب آورده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )