برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1547 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبگونه کف دار


کلمات بعدی

آبگونه کف دار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

آیا معنی آبگونه کف دار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )