برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

آبشش


کلمات بعدی

آبشش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نازنین زهرا
دستگاه تنفسی جانوران آبزی {این واژه را احمد آرام- مترجم 1283-1377- معادل واژه فرانسوی برانشی(branchie) به کار برد.}
علی باقری
آبشش (gill) : [ اصطلاح آکواریم]اندام تنفسی در ماهیان برای بدست آوردن اکسیژن از آب میباشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

آیا معنی آبشش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )