zuppos

پیشنهاد کاربران

این کلمه در ریاضی به معنی زیرگروهای دوری با مرتبه توانی از یک عدد اول
( The name “Zuppo” derives from the German abbreviation for “zyklische Untergruppen von Primzahlpotenzordnung
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما