zoomer

پیشنهاد کاربران

یک کلمه عامیانه اینترنتی که در ارتباط با کلمه boomer که برای نسل baby boomer ها هست و در جهت تمسخر نسل بیبی بومر ها به جهت تفکر قدیمی آن ها استفاده میشود از همین رو zoomer برای نسل genration z استفاده میشود و در جهت تمسخر آن نسل به جهت تفکرات و سبک زندگی عجیب و رفتار بچه گانه آن ها
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما