zooglea

تخصصی

[عمران و معماری] لایه لجنی لزج

پیشنهاد کاربران

یک توده ژلاتینی یا موسیلاژینی که مشخصه رشد باکتری های مختلف هنگام رشد در محیط های مایع غنی از مواد آلی است و از بدنه های باکتری هایی که در ماتریکسی از ماده کپسول همریز متورم شده تشکیل شده است.

بپرس