zonular


معنی: ناحیه ای، منطقهای، وابسته به حلقه یا کمربند کوچک
معانی دیگر: وابسته به حلقه یا کمربند کوچک، منطقه ای، ناحیه ای

مترادف ها

ناحیه ای (صفت)
zonal, zonary, parochial, zonular

منطقه ای (صفت)
territorial, zonal, zonary, regional, zonular

وابسته به حلقه یا کمربند کوچک (صفت)
zonular

به انگلیسی

• of a small zone, of a small area

معنی یا پیشنهاد شما