zone of rock fracture

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[عمران و معماری] منطقه سنگهای شکافدار
[زمین شناسی] زون شکستگی سنگ - ناحیه شکستگی (درون کره زمین).
[آب و خاک] ناحیه سنگ های درز و ترک دار،منطقه سنگ های شکاف دار

معنی یا پیشنهاد شما