zonary


معنی: غشایی، مداری، جداری، ناحیه ای، منطقهای
معانی دیگر: رجوع شود به: zonal، zonal منطقه ای

مترادف ها

غشایی (صفت)
cortical, dermal, membranous, velar, zonal, zonary

مداری (صفت)
zonary, orbital

جداری (صفت)
zonal, zonary, parietal

ناحیه ای (صفت)
zonal, zonary, parochial, zonular

منطقه ای (صفت)
territorial, zonal, zonary, regional, zonular

به انگلیسی

• regional, local; resembling a zone

معنی یا پیشنهاد شما